რეგისტრაცია

რეგისტრაციის დეტალები

ვოკალის საერთაშორისო კონკურს “ოპერის ოქროს ხმა”ში მონაწილეობაზე განაცხადების მიღება 15 აგვისტოს დასრულდა.

* კონკურსანტების საშემსრულებლო უნარების გამოვლენის მაქსიმალური ხელშეწყობის მიზნით, ჟიურის გადაწყვეტილების საფუძველზე, შესაძლებელია პირველი ტურის მოსმენაზე დაშვებულ იქნას ლიმიტით გათვალისწინებულ 60 მონაწილეზე მეტი. ამ შემთხვევაში, კონკურსის მკაფიოდ გაწერილი გრაფიკიდან Გამომდინარე, ჟიური უფლებას იტოვებს საკუთარი შეხედულების მიხედვით , მომღერლის გამოსვლა პირველ ან მეორე ტურზე მხოლოდ ერთი არიით განსაზღვროს”

* კონკურსზე დაშვებული კონკურსანტის მიერ, პირადი მიზეზების გამო კონკურსიდან გამოთიშვის შემთხვევაში, გადახდილი საკონკურსო შესატანი თანხა უკან არ ანაზღაურდება.

(სოც. დაუცველი ოჯახების წარმომადგენელთა და შშმ პირთათვის რეგისტრაცია-განხილვა თანდართული დოკუმენტით უფასოა, ასევე უფასოა უკრაინის მოქალაქეების რეგისტრაციაც სოლიდარობის ნიშნად).